• wilgendaal-320x170

 • verkleind
 • Nieuwe Artist Impression kleiner
 • Maazen vd Dijkwoningen Lith View 1 016M HR V02 kleiner
 • Project Wilgendaal, Herpen
 • lith oost vrije sector kavels !
 • Het paradijs Haren
 • Dijkwoningen Lith
 • Te huur: Kantoorruimte op de Gotenweg. Per direct beschikbaar ruimte K
 • Te huur: Kantoorruimte op de Rossinistraat
 • EEN JUISTE KANTOOR KEUZE MAKEN DOET U MET ONS ! BEL !
 • Dorpenweg Ravenstein
 • TE HUUR BEGIJNENSTRAAT 315 M2 € 2200 PER MAAND EXCL. SERVICE KOSTEN, EXCL. BTW. OOK IN DELEN TE HUUR

Makelaar aan het woord

Hierbij een korte analyse van de tweede kwartaalcijfers 2016( Q2-2016) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o.  Bijgevoegde zijn de cijfers voor Brabant noordoost, de deelgebieden  en het  landelijk persbericht van de NVM landelijk.

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel Brabant Noordoost afgelopen Q2-2016 een vergelijkbaar beeld zien.  Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o.  valt op, door de langdurige stabilisatie van de behaalde prijzen en vooralsnog GEEN prijsstijging en stijging aantal transacties.  De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q2-2015 met 3,3% echter de transactieprijs per m2 woonoppervlak is zo goed als gelijk gebleven.  De gemiddelde verkooptijd is weer wat toegenomen tov van Q1-2016.
Het aantal transacties in Q2-2016 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o bedraagt 377 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2015 387 woningen.  Daling - 3,3%  ten opzichte van landelijk + 17,4% en in geheel Brabant noordoost + 20%
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o.  Q2-2016 € 219.000,-,   Q2-2015 € 213.000,-, Q1-2016 € 223.000,- . ( landelijk Q2-2016  € 230.000,-)   Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde, nu gaat de gem. prijs er sedert Q1-16 onder. Deze tendens zet zich in Q2-16 verder voort.
De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak in Oss e.o. Q2-2015 € 1711,-/m2,  Q1-2016 € 1726,-/m2, Q2-2016 € 1717,-/m2 ( landelijk Q1-2016 € 2044,-/m2.)
Conclusie de prijzen van woningen in Oss, Landerd, Bernheze e.o zijn al bijna 1,5 jaar bestendig stabiel.  De gemiddelde verkoopprijs is wat toegenomen, de gemiddelde verkoopprijs per m2 woonopp. is gelijk gebleven.  De andere gebieden van Brabant noord-oost toonde in het vorig kwartaal een soortgelijk beeld als Oss. Nu toont Oss Landerd Bernheze e.o  als laatste het stabiele prijsbeeld en volgen de rest van Brabant noordoost meer de landelijke trend met stijgende prijzen en toenemende transacties.
Van alle typen woningen zijn er in Oss Q2-2016  tov Q2-2015 ongeveer evenveel verkocht, behalve de vrijstaande woningen Q2-2016 34 tegen 48 in Q2-2015.  Tov  Q1-2016 van alle woningen iets meer, dat is echter seizoengebonden. 
De landelijke voortgezette euforie over o.a,. de revival van de appartementen zien we in Oss niet.  Het aandeel appartementen in de totale verkopen is landelijk bijna 30%. In Oss blijft dat ook redelijk stabiel op18%.  Ook dit is inmiddels alweer 2 kwartalen een constante. Het mag wat beter, er is echter maar beperkt kwalitatief goed aanbod!
Het aantal dagen dat een woning in de verkoop staat in Oss in Q2-2015  208 dagen,   Q1-2016   152 dagen,  Q2-2016  150 dagen.   Verkooptijd landelijk  96 dagen.

Conclusies;  zowel bij landelijke vergelijking,  als bij vergelijking met Brabant noordoost valt op dat de regio Oss met een gemiddelde verkoopprijs van € 1717,-  m2  tegen een gemiddelde prijs in Brabant noordoost van € 1926,- /m2  en een landelijk prijs van € 2093,-/m2  bijzonder veel meer m2. woonoppervlak blijft bieden voor hetzelfde geld.
Het gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o heeft een vrij constant groot aantal kopers. Dit gebied blijft echter nu als laatste in Brabant noordoost achter op een reeds lang stabiel prijsniveau.  Gewoon erg goedkoop tov landelijke cijfers maar ook goedkoop tov van de overige gebieden in Brabant noordoost.

Noot; Dit zou een signaal moeten zijn om de beslissing de Osse starterslening per eind 2016 te stoppen, indien mogelijk, opnieuw te heroverwegen. De  kopers in Oss e.o. worden lijkt het belemmerd door het gemiddeld wat lager inkomen, terwijl bouwkosten door vereiste hogere epg normen en een landelijk hogere bouwactiviteit verder oplopen.  Dit werkt nu belemmerend op de doorstromers. Als appartementen en eengezinswoningen moeilijk gekocht kunnen worden, hapert ook de doorstroming.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit ( 23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren.  Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, blijft een bijzondere hoge inzet nodig !

We hopen op een 3e kwartaal 2016 met ook voor Oss aantrekkende cijfers.