• wilgendaal-320x170

 • verkleind
 • Nieuwe Artist Impression kleiner
 • Maazen vd Dijkwoningen Lith View 1 016M HR V02 kleiner
 • Project Wilgendaal, Herpen
 • lith oost vrije sector kavels !
 • Het paradijs Haren
 • Dijkwoningen Lith
 • Te huur: Kantoorruimte op de Gotenweg. Per direct beschikbaar ruimte K
 • Te huur: Kantoorruimte op de Rossinistraat
 • EEN JUISTE KANTOOR KEUZE MAKEN DOET U MET ONS ! BEL !
 • Dorpenweg Ravenstein
 • TE HUUR BEGIJNENSTRAAT 315 M2 € 2200 PER MAAND EXCL. SERVICE KOSTEN, EXCL. BTW. OOK IN DELEN TE HUUR

Makelaar aan het woord

Waar wij als nvm-makelaars in Oss en omgeving nog dachten tot het 2e kwartaal 2016 dat het vervelend was dat we achter de landelijke ontwikkelingen aanliepen, zien we op sommige plaatsen in Nederland situaties die lijken op een oververhitte snelkookpan, waardoor ongezonde financiéle situaties ontstaan metname voor kopers.  In Oss zien we de volgende stijgingen tov 1 jaar geleden;  4% meer transacties, een 4% hogere gemiddelde verkoopprijs (Meer duurdere woningen verkocht.), een 0,3% hogere verkoopprijs per m2 woonoppervlak en en een verkooptijd die met 1,8% daalt.  EEN GEDEGEN SITUATIE. Wij zijn er blij mee!

Onderstaand een analyse van de derde kwartaalcijfers 2016( Q3-2016) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o.  Bijgevoegde zijn de cijfers voor Nederland, voor Brabant noordoost, en de deelgebieden.

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel Brabant Noordoost afgelopen Q3-2016 een vergelijkbaar beeld zien.  Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o.  viel op, door de langdurige stabilisatie van de behaalde prijzen. In Q3 2016 zien we een lichte prijsstijging en voortzettende stijging van het aantal transacties.  De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q3-2015 met 4% , de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg bescheiden met 0,3%.  De gemiddelde verkooptijd is ongeveer gelijk aan Q2-2016.

Het aantal transacties in Q3-2016 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o bedraagt 429 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2015 412 woningen.  Toename van +4,2% ten opzichte van landelijk + 15,1% en in geheel Brabant noordoost + 20%
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o.  Q3-2016 € 233.000,-,   Q3-2015 € 216.000,-, Q2-2016 € 222.000,- . (landelijk Q3-2016  € 237.000,-)   Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zit er sedert Q1-16 onder. Deze tendens  is wat gekeerd in Q3-2016 en het verschil weer wat kleiner.
De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak in Oss e.o. Q3-2015 € 1700,-/m2,  Q2-2016 € 1730,-/m2,  Q3-2016 € 1712,-/m2 ( landelijk Q1-2016 € 2105,-/m2.)
Conclusie de prijzen van woningen in Oss, Landerd, Bernheze e.o zijn al bijna 2 jaar bestendig stabiel en tonen in Q3-2016 een lichte stijging.  De gemiddelde verkoopprijs is wat toegenomen, de gemiddelde verkoopprijs per m2 woonopp. is op jaarbasis wat toegenomen.  De andere gebieden van Brabant noord-oost sluiten meer aan bij de landelijke trend met sterkere prijsstijgingen.  Oss Landerd Bernheze e.o toont  als laatste het stabiele prijsbeeld met nu een lichte prijsstijging.
Van alle typen woningen zijn er in Oss Q3-2016  tov Q3-2015 iets meer verkocht, behalve de appartementen Q3-2016  57 tegen 71 in Q3-2015.  Tov  Q2-2016 ook van alle woningen iets meer, uitgezonderd de appartementen.
De belangstelling/vraag voor appartementen is overigens in Oss zeker toegenomen, metname voor de wat duurdere appartementen boven de € 250.000,-  met een vloer opp., van 100 m2 en meer.  Er is op dit moment een te bescheiden aanbod aan de betere appartementen.  Wel is er nog een groot aanbod aan kleinere appartementen die met regelmaat gekocht worden door de particuliere belegger die gaat verhuren.
Het aantal dagen dat een woning in de verkoop staat in Oss in Q3-2016  155 dagen,   Q2-2016   153 dagen,  Q3-2015  171 dagen.   Verkooptijd landelijk  80 dagen.

Conclusies;  zowel bij landelijke vergelijking,  als bij vergelijking met Brabant noordoost valt op dat de regio Oss met een gemiddelde verkoopprijs van € 1712,-  m2  tegen een gemiddelde prijs in Brabant noordoost van € 1902,- /m2  en een landelijk prijs van € 2105,-/m2  bijzonder veel meer m2. woonoppervlak en woonkwaliteit blijft bieden voor hetzelfde geld.
Het gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o heeft een vrij constant groot aantal kopers. Dit gebied bleef in het vorig kwartaal als laatste in Brabant noordoost achter op een reeds lang stabiel prijsniveau. In Q3 is een lichte stijging ingezet. Oss e.o. is gewoon erg goedkoop tov landelijke cijfers maar ook goedkoop tov van de overige gebieden in Brabant noordoost.

Noot 1; Dit zou een signaal moeten zijn om de beslissing de Osse starterslening per eind 2016 te stoppen, indien mogelijk, opnieuw te heroverwegen. De  kopers in Oss e.o. worden lijkt het belemmerd door het gemiddeld wat lager inkomen, terwijl bouwkosten door vereiste hogere epg normen en een landelijk hogere bouwactiviteit verder oplopen.  Dit werkt nu belemmerend op de doorstromers. Als appartementen en eengezinswoningen moeilijk gekocht kunnen worden, hapert ook de doorstroming.

Noot 2; Er is in Q3 2016 diverse nieuwbouw op de markt gekomen is Oss e.o. Daar blijkt goede tot zeer goede belangstelling voor.  Er gaat de komende periode een ruim en divers aanbod bij komen. Op de meeste dorpen was dit er al. Piekenhoef gaat weer op gang komen en ook Oss biedt bijzondere en aantrekkelijke nieuwe woonlokaties en woningen, ook in de luxere appartementensfeer.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit (23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren.  Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, blijft het hard werken.  Wel mogen we blij zijn met en trots zijn op de hele lichte groei die ingezet is en de gedegenheid en nuchterheid van de samenleving in Oss en omgeving, waardoor ook kopers en nieuwe bewoners een gedegen toekomst hebben in Oss, met weinig kans op financiéle debacles.

We hopen op een goed 4e kwartaal 2016 met ook voor Oss een voortgezette positieve trend.